Voorbeeld cursus

Met mentor • 4 lessen • 21 cursisten

Welkom!

In deze voorbeeldmodule laten wij je graag ervaren hoe gesprek en bezinning ook online kan plaatsvinden. Wat mij betreft is dit echt een waardevolle aanvulling op online of offline ontmoetingen.

Je volgt een korte cursus die bestaat uit een paar lessen. Het gaat echt ergens over, ook al heeft het niet concreet betrekking op jouw gemeente. Je kunt zo zelf ervaren wat het met je doet en of dit geschkt is voor jullie. Hierover ga ik graag in overleg.

De antwoorden die je op de vragen geeft, komen bij mij binnen. Als mentor reageer ik wanneer ik daar aanleiding toe zie. Je hebt de mogelijkheid om mij een vraag te stellen via de berichten module. Daar reageer ik altijd op.

Een groet van vrede!

Klaas

Start cursus